AQAFIX® ACÉL leválasztók

1. Bevezetés

A jelen Üzemeltetési Dokumentációt a HAURATON német cég magyarországi képviselete bocsátotta ki a Magyarországon létesítendő HAURATON Aquafix szénhidrogén-leválasztók tervezői, kivitelezői és üzemeltetői részére.

A HAURATON (Hauraton GmbH & Co KG, Werkstr. 13+14, 76406 Rastatt) német céget több, mint 40 évvel ezelőtt alapították. A szénhidrogénleválasztó berendezéseken kívül a cég gyárt és forgalmaz még szennyvíz és esővíz elvezetésére szolgáló folyókákat, amelyek a zöldtetők és teraszok vízmentesítését biztosítják, rozsdamentes acél (konyhai, vágóhídi, üzemi stb...) termékeket, udvari és pincei összefolyókat, lábtörlőket, gyeprácsokat stb... is.

A HAURATON cég 1993-ban elnyerte a DIN ISO 9001 minőségtanusítványt, amit 1997-ben megújított.

A cég budapesti irodája már 7 éve működik, ahol az érdeklődők rendelkezésére állunk információs anyagokkal, szaktanácsadással, tervellenőrzéssel stb...

2. Alkalmazási terület

Az olajleválasztókat leggyakrabban az alábbi helyeken használják:
a lap tetejére

3. Kiválasztási mód

A megfelelő műtárgy kiválasztásakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:


A berendezések méretezése során figyelembe kell venni, hogy ha a csapadékintenzitás kicsi, akkor az olajbemosódás is mérsékelt. Nagyobb intenzitású csapadék esetén a hígulás nagy mértékével kell számolni.

Kívánatos, hogy a tervező a munkája során konzultáljon velünk!

Az egyes berendezések konkrét helyre való alkalmazásának a tervei próbaüzemeltetési és üzemeltetési előírásokat is tartalmaznak, amelyeknek része a biztonságtechnikai előírás is.

Megrendelői részére a HAURATON Kft. az előírásoknak megfelelő tervezés, beépítés és üzemeltetés esetén teljes körű technológiai és szerkezeti garanciát ad.

A HAURATON Kft. igény esetén, külön megállapodás alapján, kijelölt szakvállalatain keresztül vállalja:


a lap tetejére

4. Az acél olajleválasztók általános ismertetése

Az AQUAFIX® leválasztócsalád könnyűfolyadékokkal keveredett csapadékvizek, szennyvizek kezelésére készült.

Általános jellemzők:

Típusjelölések:


4.1 Működési elv

A szénhidrogénleválasztók működése a víz és a szénhidrogének, illetve a szennyvízben lévő szilárd anyagok fajsúlykülönbségén alapul. Már a tervezés során el kell kerülni, hogy stabil emulziót okozó vegyszerek kerüljenek a berendezésbe.

4.1.1 A koaleszcenciaszűrő működése

Az olajfogótérbe bejutó szennyezett víz keresztüláramlik a koaleszcenciaszűrőn. A szennyvízben lévő olajcseppek végiggördülnek a szűrön, és nagyobb cseppekké állnak össze. A nagyobb cseppek a víz felszínére úsznak fel. Abban az esetben, ha az olajat nem fölözik le, a víz felszínén összegyűlő olajréteg egyre vastagodik, amíg a zárólemez el nem zár. Ha a kifolyónyílás nem zár, akkor a 9. fejezetben foglaltak szerint kell eljárni.

4.1.2 A zárószerkezet működése

A gyakorlatilag olajmentes víz a tartály alsó részén gyűlik össze, ahonnan egy úszóval vezérelt, zárral ellátott bukócsöves túlfolyón keresztül hagyja el a műtárgyat.

A szénhidrogénleválasztó berendezések kifolyónyílása úgy van kialakítva, hogy a tartályban összegyűlő olaj abból el ne távozhasson. Ezt egy úszóval vezérelt zárólemez biztosítja. Az úszó az olajban elsüllyed, a vízben azonban úszik. A vastagodó olajrétegben egyre lejjebb kerül az úszó, s ennek következtében az úszóhoz erősített zárólemez a kifolyónyílást elzárja. Így akadályozható meg a leválasztott olajnak az olajfogótérből való eltávozása. Az úszón lévő zárat kinyitni tilos!

4.2 Hatékonyság

Az olajleválasztó berendezések tisztítási hatásfoka a szervesoldószer-extraktumra vonatkozóan kielégíti a - 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelettel módosított - szennyvízbírságról szóló 3/1984 (II. 7) OVH rendelkezés I-IV. területi kategóriákra előírt határértékeket.

 1. Elhelyezés
 2. Méretezés, Üzem
 3. Vizsgálatok
 4. Elhelyezés
 5. Vizsgálatok
 6. Méretezés, Üzem

a lap tetejére

5. Méretezés

5.1 A szennyvízmennyiség meghatározása

Az egyes berendezéseket terhelő vízmennyiségeket minden esetben egyedileg - a tervezés során - kell meghatározni.

A szabad téren levő felületekről csapadék esetén elfolyó, olajjal szennyezett vízmennyiségeket - egyéb előírás hiányában - az egyes, éves gyakoriságú, mértékadó intenzitású csapadékmértékek figyelembevételével az MI - 10 - 1657 - 2 és 3 szerint javasoljuk alkalmazni.:

A csapadékból származó vízmennyiség meghatározása:

A fedetlen területről lefolyó vízhozam:

Qe = qe x A

értékét a következő három fajlagos vízhozam valamelyikének (helyi viszonyoktól függően) a figyelembevételével javasoljuk felvenni:

Qe = 300 l/s ha = 0,030 l/s m2

Qe = 200 l/s ha = 0,020 l/s m2

Qe = 150 l/s ha = 0,015 l/s m2

A = a felület m2-ben

A tetőlefolyók vizét a tisztítóberendezésekbe nem szabad bevezetni. A szennyvíz mennyiségét a következők szerint határozhatjuk meg:

Qsz=Q1+Q2+Q3

Q1 = a munkaterületen levő kifolyócsapok számától és azok méretétől függő vízhozam. Ennek az értékét a következő táblázat alapján célszerű meghatározni:

A csapok névleges mérete és a szennyvíz mennyisége

Kifolyócsapok
száma
A csapok névleges mérete
N15 N20 N30
A kifolyócső menetének mérete
1/2 R3/4 l
A szennyvíz mennyisége (l/s)
1 0.5 1.0 1.7
2 1.0 2,0 3,5
3 1,5 3.0 5,0
4 2.0 4,0 7,0
7 3.0 6.0 10,0
10 4.0 8.0 13,5

Q2 = a személyautók mosásából származó vízmennyiség: 2 l/s mosóhelyenként.

Q3 = nagynyomású és gőztisztító-berendezéseknél keletkező szennyvíz mennyisége:

5.2 A leválasztó méretezése

NG = (Qe + 2 Qsz) fd

Qe = a csapadékból származó vízmennyiség (l/s)

Qsz = a szennyvíz mennyisége (l/s)

fd = sűrűségi tényező, értéke a következőképpen határozható meg:

A sűrűségi tényező (fd)

Sűrűségi tényező
koaleszcencia-ber.
A könnyűfolyadék
sűrűsége (g/cm3)
fd -tól -ig
1 - 0,85
1,5 0,85 0,90
2 0,90 0,95

Üzemanyagtöltő állomások és járműmosók esetén személyautó és autóbusz után normális esetben ->fd=l értéket kell figyelembe venni

Koaleszcencia-leválasztók esetén —> fd = 1


a lap tetejére

6. Acél leválasztó zápor-túlfolyóval (By-Pass)

A típusjelükben "L" betűt tartalmazó olajleválasztó berendezések beépített megkerülővezetékkel vannak ellátva. Ezeket a műtárgyakat lökésszerű terhelések előfordulása esetén alkalmazzák.

A zápor-túlfolyós berendezése alkalmazását az a gyakorlati jelenség teszi lehetővé, hogy a felületeken jelenlevő szennyeződés nagy részét az esővíz első szakasza lemossa. Ennek a vízmennyiségnek a tisztítása és a leválasztott olaj biztonságos tárolása feltétlenül szükséges. Elsősorban nagy parkolófelületek esetén javasoljuk kiválasztásukat.

A műtárgyba jutó víz a következőképpen kerülhet ki a leválasztóból:

A zápor-túlfolyó üzemeltetésével egy időben a koaleszcencia-szürő is folyamatosan működik.

A berendezések kialakítása megfelel a DIN 1999 szabványban rögzítetteknek.


a lap tetejére

7. A műtárgy elhelyezése

Az emelés előtt a tartály széleit - az emelőkötél okozta sérülések elkerülésére - megfelelő védelemmel kell ellátni. Az elhelyezéskor ügyelni kell arra is, hogy a be- és kiömlőnyílás a megfelelő oldalra kerüljön. A leválasztó-medence fenekének vízszintesnek kell lennie. A műtárgy födémjére kerülnek a magasítógyűrűk (vízzáró habarccsal vagy ragasztóval rögzítve) és az aknafedlapok. Az aknafedlapok öntöttvasból készülnek, a teherbírásuk 250 kN. Külön rendelésre 400 kN teherbírású öntöttvas fedlapot is tudunk szállítani, ebben az esetben a fedlapokat úgy kell beépíteni, hogy elmozdíthatóak legyenek.
Ha az építés helyén a talajvíz várható magassága az alapozási szint fölötti, akkor gondoskodni kell a berendezés felúszás elleni védelméről. Ezt a tervező esetenként egyedileg oldja meg. A munkagödör visszatöltése előtt a medence és a csatlakozások nyílásainak a tömítettségét vízzárósági próbával ellenőrizni kell. Megfelelő eredményű vízzárósági próba után lehet a munkagödröt homokkal visszatölteni.


a lap tetejére

8. Üzembe helyezés


Az AQUAFIX leválasztók beépítése (és biztosítása a felhajtóerővel szemben). Rögzítőanyag és talpbeton a helyszínen


a lap tetejére

9. Üzemeltetés, karbantartás

A műtárgyat legalább havonta, ill. nagyobb esők után szükséges ellenőrizni. Az ellenőrzések során meg kell győződni az úszó megfelelő működéséről, a felszínen jelentkező szennyezőanyag vastagságáról. (A terv szerinti, ill. az ehhez az értékhez közel álló érték esetén az úszó réteg eltávolításáról gondoskodni kell.)

Ha az ülepítőtér a terv szerinti mértékig (általában a hasznos mélység feléig) feliszapolódik, az iszapot a műtárgyból el kell távolítani.

A veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint az iszapfogóban leválasztott ásványolaj- és más szénhidrogénmaradékból, az olajleválasztó berendezések iszapjaiból, valamint a tartálytisztításból, hordómosásból származó iszapok veszélyes hulladéknak minősülnek. Ezért az ezekkel kapcsolatos mindenféle tevékenység során a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet elírásai betartandók. Több műtárgy esetén célszerű ezek tisztítását egy időben végezni. Évente legalább egyszer teljes körű ellenőrzést kell végezni, melynek során a koaleszcenciaszűrőt, az automatikus zárólemezt és a tartályt belülről - magas nyomású mosással - meg kell tisztítani. Ekkor az egész műtárgyat újra kell tölteni, ezután rendszerbe kapcsolható.

A szénhidrogénleválasztó berendezések időszakos ellenőrzése a gyakorlatban általában kétféle módon oldható meg:

A berendezések működéséről - az üzembe helyezéstől kezdve - üzemnaplót kell vezetni, amelynek a részletes tartalmat a létesítési terveknek kell tartalmazniuk. Az üzemnaplóban minden fontosabb tevékenységet (ürítés, iszapszállítás, hatósági ellenőrzés stb.) pontosan rögzíteni kell.

9.1 A felúszott olajréteg vastagságának meghatározása és eltávolítása

Egy olajmérő pálcával és egy olajérzékeny pasztával meg kell mérni az olajréteg vastagságát. Amennyiben az olajréteg vastagsága nagyobb, mint 10 cm, az olajat el kell távolítani. A műtárgyban összegyűlt szennyeződések (olajos iszap) és a leválasztott szénhidrogén-szennyeződések eltávolítását és elszállítását környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet végezheti el. A veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul be kell tartani.

9.2 A koaleszcenciaszűrő ellenőrzése

Amennyiben a rendszeres ellenőrzés során úgy ítélik meg, hogy a koaleszcenciaszűrő előtti és mögötti vízszintek között működés közben az adott készüléknél a megszokottnál nagyobb szintkülönbség mutatkozik, a műtárgy hullámlemez betéteit a legrövidebb időn belül ki kell tisztítani. A koaleszcenciaszűrőket évente legalább egyszer - erős vízsugárral - ki kell tisztítani.


a lap tetejére

10. Munkavédelem

Minden egyes tervnek a helyi sajátosságok figyelembe vételével összeállított részletes munkavédelmi előírásokat kell tartalmaznia.

Tekintettel arra, hogy a szénhidrogénleválasztók tűz- és robbanásveszélyesek, közelükben a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltani kell. A berendezések közelében tűzoltókészüléket kell elhelyezni. Közlekedési útvonalak mentén történő munkáknál az ott dolgozó munkavállalókat feltűnő, élénk színű mellénnyel kell ellátni.

Az olajleválasztóba csak a kezelésre, illetve ellenőrzésre jogosult személyek - idegen személyek pedig csak külön engedéllyel és kísérővel - mehetnek be.

A műtárgy kezelésével csak 18. életévét betöltött személyek bízhatók meg. Nekik az időszakos orvosi vizsgálaton meg kell felelniük.

A munkák (építési és kezelési egyaránt) megkezdése előtt a munkahelyi felelős vezető köteles ismertetni a munkavállalókkal a munkafolyamatok végzésével kapcsolatos tennivalókat, a megfelelő technológiát, a tűz elleni védelem szabályait, a biztonsági előírásokat, és az esetleges haváriánál szükséges mentési tervet. A mentőláda tartalmát évente legalább egyszer ellenőrizni kell. Az olajleválasztóban a munkát nem szabad elkezdeni a Meteorológiai Szolgálat zápor-zivatar előrejelzése esetén, illetve a mar megkezdett munkát fel kell függeszteni, és a berendezést azonnal el kell hagyni. A műtárgyban egyidejűleg legalább 2 munkavállalónak kell dolgozni. Részükre óránként 10 perces, szabad levegőn eltöltendő szünetet kell biztosítani. A biztonságukra 2 munkavállalónak kell ügyelni, a berendezésen kívül.

A nyitott búvóaknát korláttal körül kell keríteni, és a közlekedési viszonyoknak megfelelően a forgalom elterelését (forgalomirányító, lámpa stb.) biztosítani kell. A berendezésben a munkát haladéktalanul be kell fejezni és a berendezést el kell hagyni, ha:

Az olajleválasztó tisztítása során kiemelt iszapot és olajat zárt szekrényű járművel haladéktalanul el kell szállítani, a szennyezett felületeket (útburkolat stb.) meg kell tisztítani. A szennyvíz és csatornázás munkavédelmi követelményeire vonatkozó MSZ - 10 - 280 szabvány előírásait be kell tartani. A berendezést táblával meg kell jelölni. A berendezés rendeltetésén kívül, a tűzveszélyességi osztályra vonatkozójelölést is fel kell tüntetni, és ennek megfelelően a tűzrendészeti előírásokat be kell tartani. A műtárgyat rendszeresen át kell vizsgálni, különös tekintettel a korróziós hatásokra. Ennek megfelelően a szükséges karbantartásokat el kell végezni.

Az olajleválasztóban végzett munka veszélyes vízügyi tevékenységnek minősül. Az olajleválasztóban csak a berendezés kiürítése, kitisztítása és kiszellőztetése után szabad javítási munkát végezni.


a lap tetejére

11. A tárgykörrel kapcsolatos fontosabb jogszabályok és szabályozási kiadványok

A hálózatot terhelő fajlagos vízmennyiségek

Zárt szelvényű gravitációs csatornák és műtárgyaik

Csatornák és műtárgyaik anyaga


ACÉL szénhidrogén-leválasztó iszapfogóval, zápor túlfolyóval (By-pass) SKGBP típus

Berendezés csapadékvíz kezelésére a DIN 1999 szabvány előírásainak megfelelően.


Kivitelezés

A leválasztó műtárgy a két végén egy-egy 6 mm vastag sajtolt véglemezzel egybehegesztett acél-henger, belsejében a szénhidrogén tároló tartályokra vonatkozó szabvány szerint készült bevonattal.


A műtárgy külső tartozékai

 • 2 db emelőfül
 • 4 db kitámasztóláb
 • bemeneti csőcsonk /tokozott/; kimeneti csőcsonk
 • /A csatlakozócső anyaga pontosan meghatározandó./

A műtárgy belső tartozékai

 • Iszapfogó kamra:
  • bemeneti homlokfal /hullámtörő/
  • bebúvónyílás
  • válaszfal az iszapfogó-tér és a leválasztó-tér között rács az iszapfogó-tér és a leválasztó-tér között
 • Szénhidrogénleválasztó kamra:
  • hosszanti leválasztófal a leválasztó két tere közt
  • rekesz az eltávolítható, tömbökké kötegelt /1,2m x 0,3m x 0,3m/ lamelláknak
  • palló a berendezésen belüli közlekedés megkönnyítésére
  • 2 bebúvónyílás
  • aluminium létra
  • kimeneti bukócső, automatikus zárószerkezettel

Külön megrendelhető alkatrészek

 • Rögzítő pántok /felúszás ellen/
 • Szénhidrogénszármazék-szintjelző
 • Anódos katódvédelem
 • Megerősítő rögzítő pántok, nagy mélységbe való lehelyezéshez
 • Acélmagasítók /250 kN-nál nagyobb terhelési osztályú fedőlapokkal/

Tipus Cikkszám Teljesítmény (l) Max átfolyás (l/s) Átmérő
(P mm)
Hossz
(L mm)
Átmérő ki-
és bef. (DN mm)
Magasság
befolyócső
(E mm)
Magasság
kifolyócső
(S mm)
Magasság
össz
(H mm)
Maximális
szélesség
(B mm)
Átmérő
bebúvóny.
(Do mm)
Súly (kg)
SKGBP015 AA 182015 15 75 1250 4975 300 950 900 1400 1435 625 1050
SKGBP020 AA 182020 20 100 1250 6010 300 950 900 1400 1435 625 1200
SKGBP025 AA 182025 25 125 1500 5530 400 1100 1000 1650 1750 1000 1350
SKGBP030 AA 182030 30 150 1500 6930 400 1100 1000 1650 1750 1000 1650
SKGBP035 AA 182035 35 175 1500 6930 400 1100 1000 1650 1750 100 1650
SKGBP040 AA 182040 40 200 1500 7700 400 1100 1000 1650 1750 1000 1750
SKGBP045 AA 182045 45 225 1900 5800 400 1500 1350 2050 2100 1000 1750
SKGBP050 AA 182050 50 250 1900 6400 500 1400 1250 2050 2100 1000 20000
SKGBP055 AA 182055 55 275 1900 6780 500 1400 1250 2050 2100 1000 21000
SKGBP060 AA 182060 60 300 1900 6780 500 1400 1250 2050 2100 1000 2100
SKGBP65 AA 182065 65 325 1900 7700 500 1400 1250 2050 2100 1000 2300
SKGBP070 AA 182070 70 350 1900 8400 500 1400 1250 2050 2100 1000 2450
SKGBP075 AA 182075 75 375 1900 8400 500 1400 1250 2050 2100 1000 2450
SKGBP080 AA 182080 80 400 1900 9000 500 1400 1250 2050 2100 1000 2600
SKGBP090 AA 182090 90 450 2400 7950 600 1800 1650 2550 2400 1000 3500
SKGBP100 AA 182100 100 500 2400 7950 600 1800 1650 2550 2400 1000 3500
SKGBP120 AA 182120 120 600 2400 9250 600 1800 1650 2550 2400 1000 4000
SKGBP130 AA 182130 130 650 2400 ca. 9890 800 1600 1550 2550 2400 1000 ca. 4500
SKGBP140 AA 182140 140 700 2400 ca. 10390 800 1600 1550 2550 2400 1000 ca. 5800
SKGBP150 AA 182150 150 750 2400 11000 800 1600 1550 2550 2600 1000 5520
SKGBP160 AA 182160 160 800 2400 12000 800 1600 1550 2550 2600 1000 5000
SKGBP170 AA 182170 170 850 2400 ca. 12300 800 1600 1550 2550 2600 1000 5200
SKGBP180 AA 182180 180 900 2400 13000 800 1600 1550 2550 2600 1000 5400
SKGBP200 AA 182200 200 1000 2400 14250 800 1600 1550 2550 2600 1000 5800
SKGBP250 AA 182250 250 1250 2400 17500 800 1600 1550 2550 2600 1000 8000
SKGBP300 AA 182300 300 1500 2900 ca. 15000 1000 1900 1850 3050 3500 1000 ca. 9000
a lap tetejére