RECYFIX®-Drainblock

Beépítési útmutató

A jelen beépítési útmutatók és példák általános estekre vonatkozó előírásokat tartalmaznak a szakvállalkozók általi beépítéshez. A helyi adottságok miatt esetleg szükséges különleges beépítési módokat szaktervezőnek kell meghatároznia. A létesítés során figyelembe kell venni a műtárgyra vonatkozó hatósági előírásokat és szabványokat.

A RECYFIX-Drainbloc szikkasztó-modulok káros anyagokkal nem szennyezett csapadékvizet vápás és galériás szikkasztására használhatók, az ATV-DWK-A138 szakmai szabvány munkalapja szerint. A beépítésre kerülő RECÍFIX-Drainbloc elemek méretezése és a fektetési szintek száma a nevezett munkalap szerint határozható meg, a Hauraton cég által díjmentesen végzett számítás alapján. Ha a beépítésre kerülő Drainbloc-elemek feletti területen közlekedési terhelésre kell számítani, figyelembe kell venni az RStO 01 szabályzat szerinti, a megfelelő építési osztályra előírt és a helyi talajviszonyoknak megfelelő Ev2 teherbírási modulust.

A szivárgási számítások során tekintetbe kell venni a tömörített talaj vízáteresztő-képességének csökkenését. A személygépkocsik, ill. a tehergépkocsik általi SLW 60 közlekedési terheléshez tartozó fedőréteg vastagságát és az építési mélységet állékonysági vizsgálattal kell igazolni. A műtárgy talpmélysége a környező talaj belső súrlódási szögétől (f') és a közlekedési terheléstől függ.

a lap tetejére

Eljárás a beépítés során

1a. Építési munkagödör, rendezett szerelőszinttel

A megfelelő mélységű és a RECIFYX-Drainbloc modulok fektetéséhez szükséges hely figyelembe-vételével lemélyített munkagödör alját sík felületűre kell készíteni. A munkagödör kialakításánál a földmunkára és a fagyhatárra vonatkozó szabványokat be kell tartani.

Közlekedési terhelés esetén a RECYFIY-Drainbloc modulok fektetéséhez 0/8 tömörségű kb. 5 cm vastag szerelőréteget
kell kialakítani, amelynek vízáteresztő-képességét a talaj kf szivárgási tényezőjéhez kell igazítani.

1b. Építési munkagödör, rendezett szerelőszinttel

Ha a későbbiekben közlekedési terhelést irányoznak elő, RStO közúti építési szabályzat szerinti,
Ev2>=45 MN/m2 teherbírási modulusú kiegyenlítő réteget kell kialakítani.

A szikkasztó-modulok épületek közelében történő telepítése esetén a szükséges távolságot az ATV-DVWK-A138 munkalap írja elő. A távolság, ha a legmagasabb talajvízszint közepes értékű, legalább 1 m legyen. A fáknak a beszivárogtató-műtárgyaktól való távolsága a teljesen kifejlett fa korona-átmérőjének fele legyen.

2. A munkagödör geotextíliával való bélelése

A munkagödröt a geotextílival ki kell bélelni oly módon, hogy a RECYFIY-Drainbloc modulok későbbi beburkolása során az illesztéseknél kb. 50 cm széles átlapolást lehessen kialakítani. A GRK3 típusú geotextília szükséges mennyiségét a méretezés keretében határozzák meg (szolgálatás).

a lap tetejére

3. A RECYFIX® Drainbloc modulok beépítése, geotextíliával való burkolása

A modulokat a kapcsolóhorgok segítségével egymáshoz rögzítve kell lefektetni oly módon, hogy azok zárt, az elmozdulás ellen biztosított felületet alkossanak. Ennek során a szélső modulok horgai a munka gödör széle felé mutatnak, ez egyben meghatározza a fektetés irányát is, (A-D ábra).

A. A Recyfix® Drainbloc modult a keskenyebbik oldalán a kapcsoló-horgok
segítségével a már lerakott modulok keskenyebbik oldalához kell rögzíteni.

A későbbiek során a modulok geotextíliával való burkolásánál ezeket a szabadon maradó horgokat le kell törni, nehogy megsértsék a burkolatot. Többszintes, sorban vagy kötésben való fektetésnél a következő szint elemeit az előző szint elemihez ez utóbbiak felső lapján kialakított négyszögletű nyílásokba helyezett rögzítőcsapokkal kell az oldalirányú elmozdulás ellen biztosítani. Soros fektetésnél (elemenként 1-1 rögzítőcsapot 90o - kal eltér egymástól) a csapokat 2,40m x 2,40m-es rácskiosztásban kell elhelyezni, (de legalább 4 db-ot).

B. A következő modul behelyezésekor
a hosszanti élek mentén rés keletkezik.

A RECYFIX Drainbloc modulok túlnyúlással való egymásra fektetése statikai okokból nem megengedett. A fektetést követően a modulokból épített tömb teljes felületét geotextíliával kell beburkolni. A geotextília-burkolatot az illesztéseknél 50 cm-es átlapátolással kell kialakítani, és lecsúszás ellen a munkagödör feltöltő-anyagának felhordásával kell rögzíteni.

C. A modul kismértékű megemelésével és a hosszanti oldallapnak
az előző sor felé való elmozdításával a horgok beakaszthatók.

D. A RECYFIY-Drainblock modulnak a helyére süllyesztésével
az elcsúszás ellen biztosító hossz- és keresztirányú kötések jönnek létre.
a lap tetejére

4. A beömlő- és ellenőrző aknák beépítése, a vizsgálókamera nyílása

A be- és kiömlő aknák beépítését követően az összekötő-csővezetékek bekötéseinél a RECYFIX-Drainbloc modulokból épített tömbön a megfelelő helyeken a modulok előregyártott csatlakozó csonkjának dugóját el kell távolítani. Ehhez előzetesen a geotextília-burkolaton kör alakú nyílást kell készíteni. Minden egyes modulon több ilyen, 100 mm és 150 mm névleges átmérőjű csatlakozó-csonk található, így a modulokból felépített tömbhöz tetszőleges számú ellenőrző-akna csatlakoztatható.

A finomszűrő előtti, valamint a RECIFYX-Drainbloc modulokból épült tömb felé menő vezetékek csatlakozó csonkjai a beömlő-aknán és az ellenőrző aknákon gyárilag, előre elkészíthetők. A fektetési terv alapján az ellenőrző kamera bejuttatásához szükséges nyílás ugyanígy gyárilag, előre elkészíthető.

A csőcsatlakozó-nyílásoknál a geotextília kivágásának szélét a talaj bejutása
ellen ragasztással kell biztosítani. A bekötő-vezetékeket a legnagyobb ragasztással kell biztosítani.

A bekötő-vezetékeket a legnagyobb egyidejű vízhozamra kell méretezni. Egy-egy beömlőakna az ATV-DVWK-A138 munkalap szerint mintegy 500 m2 vízgyűjtő területhez elegendő. A szikkasztó galéria légtelenítése a beömlő-aknán, vagy az ellenőrző-aknákon át történhet. Ha a galéria légtelenítése nem az aknák valamelyikéhez csatlakozik, a légtelenítő csövet a modulokból épült tömb felső részén kell csatlakoztatni, az előzőleg leírtak szerint. Ennél a kivitelnél egy további csövet túlfolyóként lehet kialakítani, pl. a galéria feletti vápa számára.

A nagyításhoz kattintson a képre!
a lap tetejére

5. A munkagödör visszatöltése, fedőréteg, közlekedési terhelés

Az építési munkagödör széleit hatásos szűrőképességű, kötődésre nem hajlamos talajféleséggel kell visszatölteni, és alkalmas eszközzel tömöríteni kell. A tömörítést rétegesen kell végezni, pl. felületi hatású lapvibrátorral. Ennek során az egyes tömörített rétegek vastagsága nem lehet nagyobb, mint 20 cm. Tömörítő-henger nem alkalmazható. Megfelelő talajviszonyok mellet, legfeljebb 5 m talpmélységig és legfeljebb 3,5 m fedőréteg-vastagságig, pl. személygépkocsik okozta közlekedési terhelés esetén a RECYFIX-Drainbloc modulok 4 szintig fektethetők egymásra. Ennek során figyelembe kell venni a tervezés során megállapítandó beépítési feltételeket, így pl. a munkagödör visszatöltéséhez alkalmazható talajféleségre, vagy a födnyomás hatását csökkentő kivitelezési módra vonatkozó előírásokat.

Ahhoz, hogy a geotextília a szikkasztás feladatát hiánytalanul elláthassa, a sérülés elkerülése érdekében a munkagödör visszatöltése és tömörítés során gondosan kell eljárni. Közlekedési terhelés alá készülő műtárgy esetében a fedőréteg kialakítása és a teherbírási modulus vonatkozásában be kell tartani az RStO 01 útépítési szabályzat előírását.

A fedő talajréteg legkisebb vastagsága és a legnagyobb építési mélység a közlekedési terhelés függvénye, és azok valamely konkrét műtárgyra nézve a Hauraton számítógépes programjával támogatott méretezés során határozhatók meg. A járműközlekedés közvetlenül a modulok felületén nem megengedett. A RECYFIX-Drainbloc modulok feletti fedőréteget a műtárgyak előfejénél szokásos, réteges terítéssel és tömörítéssel kell kialakítani. 50 cm-nél nagyobb fedőréteg esetén a műtárgyon 12 t engedélyezett össztömegű tehergépjárművek közlekedése, vagy ezzel egyenértékű építési forgalom engedhető meg.

60 cm-nél vastagabb fedőréteg esetén a megfelelően tömörített, Ev2>=45 MN/m2 teherbírású modulusú kiegyenlítő réteg felet az RStO 01 útépítési szabályzat szerinti földművet lehet kialakítani. Ettől eltérő esetben ki kell kérni a tervező vagy talajmechanikai szakértő szakvéleményét, és annak megfelelően kell eljárni.


A fedőréteg kialakítása a műtárgyak élőfejénél szokásos módszerrel
a lap tetejére

6. A szikkasztóműtárgy karbantartása és fenntartása


a lap tetejére