Termékek

SZÉFEK

ATM széfek CEN 1143-1 szerint gyártott III. és IV. biztonsági osztály

Kereskedelmi széfek CEN 1143-1 szerint gyártott I., II., III., IV. és V. biztonsági osztály -
STARPRIM sorozat

Kereskedelmi széfek CEN 1143-1 és A2P szerint gyártott I., II., III., IV. és V. bisztonsági osztály

DATA széfek DISPRIM DIS 60 CEN/WG 2, VDMA 24991 és RAL RG 626/7 szerint gyártva


BIZTONSÁGI SZEKRÉNYEK

Tűzálló szekrények -VO-A sorozat
Irodai akta szekrények VDMA 24992 szerint gyártott B bisztonsági fokozattal -
BETAPRIM sorozat
Értékmegörző rekeszek
VARPRIM szekrények

Belsőburkolatú szekrények

Regiszter fiókos szekrények

Terv és térkép szekrények

   

Fém iratszekrények

Különböző fémpolcok

Mozgatható fémpolcok


PÁNCÉLTEREMEK

ModulPRIM sorozat

PÁNCÉLTEREM AJTÓK

DoorPRIM sorozat